Erken boşalma nedir?

Erken sperm akışı (diğer bir tanımı: erken boşalma, "erken gelmek"), erkeklerde en çok görülen cinsel bozukluktur ve erken orgazm şeklinde adlandırılması aslında daha doğrudur. Ancak, burada elbette "erken" ifadesiyle tam olarak neyin kastedildiği önemlidir: Bu süre, cinsel birleşmenin başlangıcından itibaren 1 dakika mıdır yoksa 2 dakika veya 5 dakika mıdır? Bir erkek için erken olarak düşünülen süre, bir başka erkek için normal olarak algılanabilir ve bu süre, üçüncü bir erkek için ancak hayal edilebilecek kadar uzun bir süre olabilir.

Öncelikle erken boşalmanın sıradışı bir durum olmadığı belirli zamanların olduğunun bilinmesi gerekmektedir, bunlar şu şekilde özetlenebilir:

  • İlk cinsel deneyim
  • Yeni bir ilişkinin başlangıcı
  • Uzun süre hiçbir tecrübe yaşanmamasının ardından gerçekleştirilen ilk cinsel deneyim

Erken boşalma rahatsızlığından muzdarip olan kişilerde, cinsel birleşmenin süresine ilişkin gerçek durumla bağdaşmayan bir algı söz konusudur. Köln Üniversitesi'ndeki ürologlar bu kapsamda küçük ve ilgi çekici bir çalışma yürüttüler: Cinsel yaşamlarından memnun olmayan sağlıklı erkeklerle, erken boşalma sorunu yaşadıklarını bildiren erkekler arasında cinsel ilişkinin uzunluğunu karşılaştırdılar. Sonuç şaşırtıcıydı: Erken boşalma sorunu yaşayan erkeklerde cinsel ilişki, ortalama olarak iki dakika 32 saniye sürmüştür ve sağlıklı katılımcılarda ise bu süre üç dakika bir saniye olarak belirlenmiştir!

5 ülkeden 491 "normal" çiftle boşalma süresi kapsamında yapılan büyük bir çalışmada belirlenen ortalama süre 5.4 dakika olmuştur. Ancak, bu ortalama değer bir “hedef süre” olarak görülmemelidir. Çünkü cinsel ilişkinin süresi, aşırı kısa olanlar istisna olmak kaydıyla, cinsel ilişkiden alınan haz ve zevk bakımından hiç bir şey ifade etmemektedir. 5 dakikanın altında bir sürede büyük haz ve zevk yaşayan pek çok çift bulunmaktadır.

Tıbbi açıdan erken boşalma nedir?

Öncelikle iki hususu açıklayalım:

Erkelerdeki erken boşalma durumu, iki ana gruba ayrılmaktadır: Birincisi yaşam boyu süren (temel) erken boşalma özeliğidir. İkincisi ise, sonradan edinilen (ikincil) erken boşalma özeliğidir. Birinci durumda, bu problem ilgili kişinin cinsel faaliyetlerinin başlangıcından itibaren mevcuttur. İkinci durumda ise, sperm akışı başlayana kadar seksin yeterince yaşanmasına ve cinsel tatmine ulaşmaya yetecek kadar zamanın yaşandığı belirli bir dönem olmuştur.

Cinsel organın vajinaya girmesi ile sperm akışının başlaması arasındaki süre, tıp biliminde "vajina içi boşalmaya hazırlık süresi" süresi olarak tanımlanır. Bu süre için, söz konusu tanımın İngilizce lisanındaki karşılığı olan "intravaginal ejaculation latency time" ifadesindeki kelimelerin baş harflerinden oluşan IELT kısaltması, kullanılır.

Erken sperm akışını ifade etmek için kullanılan, pek çok tanım mevcuttur. Ancak, bunların tamamı tıbbi çalışmalar ve araştırmalar için yeterince hassas ve uygun değildir. Bu nedenle, "Uluslararası Cinsel Tıp Derneği" (ISSM) uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından, 2008 yılında erken boşalma için aşağıdaki tanım geliştirilmiştir(Porst 2009):

Erken boşalma, erkeklerde görülen bir cinsel bozukluktur ve şu şekilde karakterize edilir:

Cinsel organın vajina içerisine sokulmasının daima veya neredeyse her zaman yaklaşık olarak bir dakika sonrasında boşalma gerçekleşir ve vajinal penetrasyon durumunda herkes için veya hemen hemen herkes için boşalmanın geciktirilmesi ve engellenmesi mümkün değildir. Aksi durumlar, kişilik özellikleri üzerinde sıkıntı, öfke, hayal kırıklığı ve/veya cinsel yakınlaşmalardan kaçma ve kaçınma gibi olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir.”

Sonradan gelişen ve edinilen bir sorun olarak tanımlanan erken boşalma tipine ilişkin bilgiler, şu an için bu kapsamda çok az çalışmanın gerçekleştirilmiş olması nedeniyle, sadece yaşam boyudur sürmekte olan erken boşalma tipine yönelik olarak mevcut olan bilgilerle sınırlıdır.

Eğer sizde bu tanıma uyan tipte bir erken boşalma mevcut değilse (örneğin orgazma ulaşma süreniz 2 dakikadan fazlaysa), ancak buna rağmen siz veya eşiniz/partneriniz bu sürenin kısa olmasından mutsuzsanız, o takdirde, cinsellik konusundaki istek ve hedeflerinizi görüşmek üzere, bir cinsel danışmanına veya bir cinsel terapiste başvurmanız en doğru ve mantıklı çözümdür.

Erken boşalma problemi olan bir eşle ilişkinin sürdürülmesi…

Erken boşalmanın çok stres yaratan bir konuya dönüşmesi durumunda, eşinizle veya partnerinizle bu konuyu açık açık ve net olarak görüşmeniz, bu durumun değiştirilmesine yönelik en önemli adımlardan biri olacaktır ve başka hiçbir uygulama, bu adım kadar önemli değildir. Burada, kendi “iyi” seks fikirlerinizi eşinize yansıtmak yerine, kural olarak öncelikle çok farklı seks beklentileri konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak, çok daha faydalı ve işlevsel sonuçlar sağlayacaktır. Eşlerin her ikisi de seks konusundaki duygularını konuşmaya hazır olduklarında (örneğin terk edilme korkularının ve özsaygının bir kenara bırakılması gibi), gereken yakınlık ve samimiyet sağlanır. Mevcut ortam buna uygun şekilde hazırlanır ve gereken atmosfer oluşturulur. Belki eşiniz ve partneriniz için cinsel birleşme, bu defa öyle çok çabuk bitmeyebilir. Eşlerin yaptıkları konuşmalar sırasında her iki tarafı da memnun eden çözüm yolu bulamamaları durumunda ve sperm akışının başlama süresi her iki taraf için de çok kısaysa, o zaman ilgili çift, diğer çözüm yollarını deneyebilirler:

Erkek olan taraf, boşalmanın ardından hemen yeni bir girişimde bulunabilir…

Erkek olan tarafın orgazmdan kısa bir süre sonra yeniden aktif olabilmesi durumunda, ikinci defa tekrardan orgazma ulaşana kadar geçecek süre, genel olarak birinci seferden önemli seviyede daha uzun olacaktır. Bu nedenle, eşin veya partnerin ilk orgazmının ardından tekrardan erekte olabilmesi için erkek olan tarafa yardımcı olması (okşayarak veya oral ilişki yoluyla) faydalı olabilir. Ancak, kadın taraf olan eşin veya partnerin seksi bu şekilde kesintili yaşamak istememesi durumunda, erkek olan taraf cinsel birleşmeye başlamadan önce, kendi kendini tatmin edebilir veya eşinin onu eliyle tatmin etmesi yoluyla, ilk boşalmasını gerçekleştirebilir. Ancak, bu öneri sadece ilk boşalmayı ekstra bir yük ve külfet olarak görmemesi ve ikinci defa seks yapabilecek gücü kendisinde bulması durumunda, dikkate alınmalıdır.

Erken boşalmaya yönelik psikoterapi ve cinsel terapi uygulaması…

Yukarıda belirtilen önerilerin haz ve zevk veren çözüm sağlamaması durumunda, atılması gereken bir sonraki adım cinsel terapi alanında uzmanlaşmış bir psikoterapiste gitmek olmalıdır. Yapılan detaylı görüşme sırasında, psikoterapist öncelikle olası etken ve nedenler yelpazesini daraltmaya çalışır. Gerek görmesi durumunda, öncelikle erken boşalma akışının herhangi bir sağlık probleminden kaynaklanıp kaynaklanmadığının tespit edilmesi için, ilgili kişiden öncelikli olarak ve mutlaka bir üroloğa  gitmesini ister. Bu doğrultuda, örneğin kronik prostat iltihaplanması veya hipertiroidizm gibi bedensel sebeplerin elenmesi sağlanır.

İlgili kişide hiçbir bedensel sağlık probleminin bulunmaması durumunda, psikoterapist çalışmaya başlayabilir. Ancak herhangi bir hastalığın mevcut olması durumunda, öncelikli olarak bu hastalığın tedavi edilmesi gerekmektedir. Erken boşalma, kişide ve kişinin eşi veya partneri üzerinde büyük bir psikolojik baskıya neden olabilmektedir. Bu sorundan muzdarip olan çiftlerin büyük çoğunluğu, bu problemi aralarında açık açık konuşamazlar ve bu nedenle de, ekseriyetle her iki taraf için de makul olan bir ortak çözüm yolu bulamazlar. Bunun sonucunda, genellikle cinsel yakınlaşmadan kaçarlar. Böyle bir durumda, cinsel terapi yardımıyla her iki taraf için de haz ve zevk veren yeni bir cinsel hayat tekrardan oluşturulabilir ve/veya mevcut cinsel yaşamınız yeniden canlandırılabilir.

(Yayınlanan yazılar kaynak göstermeden, izinsiz kullanılması, kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Yayınlanan yazılar, makaleler, haberler kaynak gösterilerek içeriği değiştirilmemek şartıyla yayınlanmasına izin verilmektedir.)

Abdullah ÖZER

Sosyal Çalışmacı, Bilim Uzmanı (Klinik Psikoloji), Aile Danışmanı

Uluslararası Akredite olmuş olduğu Psikoterapi Ekolleri ve Yöntemleri:

Ego State Therapy International (ESTIAkredite Ego State Terapisti
Ego-State-Therapie Deutschland (EST-DEAkredite Ego State Terapisti
Deutsches Focusing Institut (DFIAkredite Focusing Danışmanı/Terapisti
Deutsche Gesellschaft für Sexualforschung e.V. (DGfSAkredite Cinsel Danışman
Milton Erickson Gesellschaft für Klinische Hypnose e.V. (M.E.G.Akredite Hipnoterapist
World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPPAkredite Pozitif Psikoterapi Danışmanı
Viktor Frankl Institute Vienna (VFIAkredite Logoterapi ve Varoluşçu Analiz Eğitmeni

Üyesi olmuş olduğu Uluslararası Mesleki Kuruluşlar:

International Society of Hypnosis (ISH)
European Society of Hypnosis (ESH)
Milton Erickson Gesellschaft für Klinische Hypnose e.V. (M.E.G.)
Viktor Frankl Institute Vienna (VFI)
World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPP)
Deutscher Dachverband Für Psychotherapie (DVP) e.V.

Psikosentez Danışmanlık ve Eğitim Merkezi Türkiye İzmir'de ve Almanya Münih/Düsseldorf şehirlerinde Almanca ve Türkçe yüz yüze seanslar vermektedir. Bunun haricinden Dünya'nın neresinde yaşıyorsanız yaşayın Türkçe ya da Almanca Online Terapi, Online Cinsel Terapi, Online Psikoterapi ya da Online Psikolojik Danışmanlık ile SKYPE ya da WhatsApp üzerinden seanslara katılabilirsiniz. Bunun için Online Terapi sayfamıza göz atabilirsiniz.